TRANG CHỦ Dự án khu công nghiệp
HỆ THỐNG GIỮ XE TỰ ĐỘNG CHO CÔNG TY ORION VIỆT NAM KCN PHÚ MỸ 3

HỆ THỐNG GIỮ XE TỰ ĐỘNG CHO CÔNG TY ORION VIỆT NAM KCN PHÚ MỸ 3

Là hệ thống giữ xe thông minh dùng cho khu công nghiệp, là hệ thống giữ xe tự động bao gồm (1 làn vào và 1 làn ra có dùng barie tự động quản lí xe ra) giành cho xe máy giãi quyết hơn 600 công nhân viên văn phòng.

 

HỆ THỐNG GIỮ XE TỰ ĐỘNG CHO BÃI XE QUẬN 7

HỆ THỐNG GIỮ XE TỰ ĐỘNG CHO BÃI XE QUẬN 7

Là hệ thống giữ xe thông minh dùng quản lí xe ôtô và xe máy, là hệ thống giữ xe tự động bao gồm (1 làn vào và 1 làn ra chung 1 lối có dùng barie tự động ), giành cho xe máy và ôtô.

 

YÊU CẦU BÁO GIÁVIDEO

HỆ THỐNG MÁY GIỮ XE THÔNG MINH VNPARKING

Đối tác